O PAYSAGES

To gdzie, co i dla kogo gramy, ma dla nas zawsze najistotniejsze znaczenie. Nie tylko dlatego, że dorastaliśmy w różnych krajach i w różnych krajobrazach bądź się tam kształciliśmy, ale również dlatego, że publiczność oraz napięcie powstające podczas koncertu pomiędzy publicznością a artystami są w każdym miejscu różne.

Pod nazwą PAYSAGES udaliśmy się w latach 2009/10/11 w trasy koncertowe po krajach naszego pochodzenia, poruszając się często obok utartych szlaków koncertowych orkiestr i prezentując bogaty program w najróżniejszych kontekstach. Centralną rolę w programie trasy PAYSAGES zajmuje napięcie powstające w miejscu zderzenia pomiędzy kompozycjami powstałymi na nasze zamówienia w 2009 roku a muzyką klasyczną. W doborze kompozytorów, którzy pracowali na nasze zlecenie, i repertuaru, staraliśmy się odkryć albo to, co »typowe« dla danego kraju, albo to, co łączy z jego odmiennością lub egzotyką, czyli to, co wypływa ze specyfiki pracy kompozytora i co kreuje interakcje między publicznością, wykonawcami i muzyką.

W rezultacie powstał barwny kłębek przeróżnych europejskich kompozycji, charakteryzujących się odmiennym punktem widzenia i pochodzących z różnych epok. Nicią przewodnią w tym kłębku jest praca naszego kwartetu smyczkowego, którą w nowoczesnej formie pragniemy kontynuować na stronie listentopaysages.com, publikując na niej nie tylko same dzieła, lecz opowiadając również krążące wokół nich historie; tworząc swoiste wirtualne tournee.

Strona listentopaysages.com powstała we współpracy z artystami z różnych dziedzin, z zamiarem stworzenia przyjaznej przestrzeni audiowizualnej, umożliwiającej słuchanie i oglądanie PAYSAGES w formie zabawy: kłębek chmur jako nielinearny interfejs użytkownika pozbawiony jest stosowanej zazwyczaj kolejności alfabetycznej, chronologicznej utworów czy też ich znaczenia w historii muzyki.
Chodzi tu tylko o naszą muzykę, obojętnie przez kogo i kiedy skomponowaną.

Nagrania – fragmenty z koncertów live i produkcje studyjne rozgłośni Deutschlandfunk w Kolonii – prezentowane są w całości i w najwyższej jakości, uzupełnione dodatkowo krótkimi tekstami z różnych perspektyw (teoretyków muzyki, oddźwięku ze strony publiczności i notatek z dziennika podróży Kwartetu Asasello), zawierającymi informacje o podróżach, koncertach jak i kompozytorach. Gdy już skończymy czytać po pewnym czasie pojawiają się obrazy malarza Michaela Growe.

Poza tym, obok pojawiających się malowniczych muzycznych krajobrazów, istnieje tu również możliwość zobaczenia Kwartetu Asasello w filmach i na zdjęciach - widzianych i poskładanych przez kolońskiego fotografa Wolfganga Burata, który towarzyszył nam w podróżach w ramach projektu PAYSAGES.

Z kolei autorem ścieżki dźwiękowej na stronie listentopaysages.com jest berliński artysta Paul Paulun: jest ona kolażem niezliczonych oryginalnych fragmentów muzycznych pochodzących z naszego tournee, stanowiącym niejako zakulisowe tło, pozwalające towarzyszyć Kwartetowi na różnych scenach.

Życzymy fascynującej podróży!